Ta pravilnik predstavlja splošne pogoje za nagradne igre, ki so organizirane v sklopu portala Mini MONKEEZ.

Organizator nagradnih iger je spletna stran www.mini-monkeez.com.

 1. Pogoji sodelovanja
  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18. let.  V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

 2. Kako sodelovati v nagradni igri
  Sodelujete lahko tako, da odgovorite na nagradno vprašanje, objavite fotografijo, všečkate sliko, napišete komentar ali izpolnite anketo (odvisno, kaj nagradna igra od vas zahteva) in vpišete morebitne obvezne podatke (ime, e-naslov).

 3. Podelitev nagrad
  Nagrado prejme tisti, ki prejme največ glasov ali tisti, ki ga določi žreb (odvisno od nagradnih pogojev).  V nagradni igri sodelujejo vsi odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenimi pod točko 2. in ki prispejo  do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje praviloma poteka prvi delovni dan po koncu nagradne igre. 

 4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade
  Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

 5. Davki in akontacija dohodnine
  Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

 6. Obvestilo in dostava nagrad
  Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na Facebook strani Mini Monkeez v komentarjih pod nagradno objavo in na časovnici. Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 15 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

 7. Odgovornost
  Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 8. Pravila nagradne igre
  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 9. Uporaba osebnih podatkov
  Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) ali slik na spletni strani www.mini-monkeez.com in Facebook strani Mini Monkeez . S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 10. Preklic sodelovanja
  Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev naj sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja:
  Egi Klik d.o.o., Stantetova 17, 3320 Velenje. 

 11. Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 12. Končne določbe
  Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Mini Monkeez.